1Iepazīsti izglītības tehnoloģijas
Atgriezties
ActiVote 32

ActiVote ir ērta, rokas tvērienam draudzīga, bezvadu Jautājumu un atbilžu sistēma ar vienkāršu atbildes sniegšanu, izvēlieties kādu no 6 atbilžu variantiem A-F. Skolotājs uzdod jautājumus jebkurā brīdī, acumirklī iegūstot informāciju par visu klasi un katru skolēnu individuāli, lai no iegūtās informācijas mainītu stundas gaitu, veidojot vēl personalizētāku mācību vidi.

Komplektā ir 32 balsošanas ierīces Activote, raidītājs - uztvērējs ActivHub, programmatūra ActivInspire Professional Edition, uzglabāšanas un pārvietošanas soma.

isas klases iesaistīšana aktīvā līdzdarbošanā, ir viens no pedagogu vislielākajiem izaicinājumiem! Lai to realizētu ir nepieciešama aktīva un skolēniem interesanta mācības stundas izveide, kas no skolotāja prasa gan garīgu gan fizisku piepūli.

ActiVote balsošanas sistēma skolotājiem un skolēniem piedāvā draudzīgu balsošanas iekārtu, kas vienkāršā veidā nodrošinās ikkviena skolēna dalību mācību stundā. Piešķirot katram skolēnam "balsstiesības", viedokļu, domu un sajūtu apmaiņa klasē starp skolēniem acumirklī kļūst pilnībā organizēta.

ActiVote balsošanas sistēmu ērti lietot gan apgūtās tēmas izpratnes noskaidrošanai, ieskaitēm vai kontroldarbiem, gan arī kā pamatu diskusijām. Un to visu iespējams paveikt, lūdzot skolēniem paust savu izvēli un nospiest balsošanas pogu! Savukārt iegūtās atbildes var saglabāt individuāli vai klases griezumā, kā arī eksportēt uz Excel programmu, lai tās apkopotu un analizētu. Tādējādi skolotāja rīcībā nonāk efektīvs instruments, kas vienkārši un ērti palīdz:

- iegūt skolēnu zināšanu kopainu un individuālo līmeni,

- noskaidrot viedokli par aktuālo tēmu,

- veikt zināšanu līmeņa analīzi,

- īstenot individuālo pieeju vispiemērotākās stundas gaitas izveidē.

Activote balsošanas ierīces ir vienkārši izmantojamas un piemērotas visām vecuma grupām, līdz ar to sistēma vienlīdz efektīvi izmantojama kā sākumskolā un pamatskolā, arī vidusskolā un augstskolā. Radoša, elastīga un individuāla pieeja ir pamats ikvienā mācību procesā, tādēļ arī ActiVote sistēma būs noderīga visdažādākajās situācijās.

Zvaniet 67801787
Programmatūra
ActivInspire Professional
Promethean ActivOffice
Pulšu skaits komplektā
32
Interneta vietnē publicētas cenas ir orientējošas un tiks precīzētas konkrētam pasūtījumam.

Lai varētu skatīt interneta vietni pilnā funkcionalitātē, nepieciešams iespējot Javascript opciju!